Privacy statement

Rooming nimmt die Privatsphäre seiner Benutzer sehr ernst und verarbeitet und verwendet Informationen über Sie auf sehr sichere Weise. In diesem Dokument wird die Datenschutzerklärung von Rooming beschrieben. Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzerklärung sorgfältig durchzulesen. Wenn die Wörter in dieser Datenschutzerklärung in Großbuchstaben geschrieben sind, werden sie nicht in der Datenschutzerklärung selbst definiert, sondern in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Rooming.


Article 1. Who is Rooming

Rooming is een onderneming die een online platform aanbiedt waarop aan gebruikers de mogelijkheid wordt geboden om onderling in contact te komen met (ver)huurders. Dit Platform wordt nader gedefinieerd in de algemene voorwaarden van Rooming. Rooming is gevestigd te (1432CM) Aalsmeer, aan de Aalsmeerderweg 249-O en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 57353662. De wijze van opslaan en het gebruik van jouw persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Article 2. Which information is collected and processed by Rooming?

Mieter
Wanneer je met behulp van het Platform een woning, appartement, of kamer wil zoeken, moet je een Account aanmaken. Wanneer een dergelijk Account wordt gecreëerd, wordt aan jou verzocht om bepaalde informatie over jezelf te verstrekken. Niet alle gegevens moeten verplicht worden verstrekt. De verstrekte informatie kun je altijd in het Account aanpassen.

Inhaber
Wanneer je met behulp van het Platform een woning, appartement, of kamer wil aanbieden, moet je een Account aanmaken. Wanneer een dergelijk Account wordt gecreëerd, wordt aan jou verzocht om bepaalde informatie over jezelf te verstrekken. Niet alle gegevens moeten verplicht worden verstrekt. De verstrekte informatie kun je altijd in het Account aanpassen.

Automatisch generierte Informationen
Rooming erfasst automatisch generierte Informationen von allen Benutzern. Diese Informationen basieren auf Ihrem Browserverhalten auf der Plattform, z. B. auf den von Ihnen besuchten Seiten, wie lange Sie sich auf einer bestimmten Seite befinden, was Sie anbieten oder suchen und wie Sie Ihr Konto nutzen. Rooming erfasst auch Ihre IP-Adresse, den verwendeten Browsertyp (das Computerprogramm, das Sie ausführen, um Internetseiten anzuzeigen) und "Cookies".

Article 3. What are cookies and how does Rooming make use of them?

By providing the Platform Rooming makes use of cookies that are saved by your browser onto your computer. Cookies are small bits of information that Rooming's server sends to your browser with the intention of using this information during your next visit and sending it back to Rooming's server. With the help of cookies the Platform can recognize when you're visiting the website again, and can adjust the website especially for you. A cookie helps you save time. A cookie cannot spread any viruses.

The browser can be set such that the next time the Platform is accessed, no cookies are received. In that case it may occur that you cannot make full use of all the features of the Platform, or that access cannot be granted to (parts of) the Platform. More information regarding the use of cookies can be found using the Help-function of the browser

Wenn Cookies verwendet werden, empfiehlt Rooming die Abmeldung, wenn Sie einen öffentlich zugänglichen Computer verwenden, um Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort zu schützen.

Article 4. For which purposes shall rooming use the collected information?

Ziele
Rooming zal de over jou verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

- om het Platform zo goed mogelijk aan jou aan te kunnen bieden;
- om je informatie toe te zenden over het Platform;
- om je informatie toe te zenden omtrent de eigen, gelijksoortige diensten van Rooming;
- om het Platform te promoten;
- om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen en de dienst te beveiligen;
- om informatie aan Room 12 BV en haar zusterondernemingen te verstrekken;
- om informatie toe te zenden omtrent studie en werk gerelateerde informatie;
- om informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen en/of in het kader van een rechtszaak of bescherming van haar rechten.

Genutzt von Rooming
Rooming biedt een platform voor het in contact brengen van huurders en verhuurders. Om te zorgen dat de woningen, appartementen en kamers daadwerkelijk kunnen worden aangeboden, moet Rooming van jouw persoonsgegevens gebruik maken.

Daarnaast wil Rooming je graag op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Platform. Indien er een uitbreiding komt of er sprake is van een update of andere wijziging in het Platform zal Rooming je dat laten weten. Dat geldt tevens voor de informatie omtrent betalingen. Het is niet mogelijk je voor deze berichten af te melden.

In de Algemene Voorwaarden verleen je aan Rooming het recht om de door jou ingevoerde persoonsgegevens (zoals gebruikersnaam en profielfoto) en Studiemateriaal openbaar te maken en te verveelvoudigen in het kader van het aanbieden van het Platform. Dit betekent onder meer dat Rooming bepaalde door jou verstrekte persoonsgegevens kan gebruiken voor de promotie van het Platform. Genutzt von Dritten
Zonder expliciete toestemming zal Rooming jouw persoonsgegevens aan Room 12 BV en haar zusterondernemingen verstrekken. Rooming zal echter geen persoonsgegevens, buiten Room 12 BV, aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame).

Rooming kan jouw persoonsgegevens wel verstrekken aan derden voorzover dit noodzakelijk is voor het aanbieden van het Platform en/of voorzover het gegevens betreft die niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals Automatisch Gegeneerder Informatie met uitsluiting van het IP-adres) en dus geen persoonsgegevens zijn.

Tot slot kan Rooming jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien ze daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, ze daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval ze dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Google Analytics
Die Plattform nutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google Analytics verwendet Cookies wie in Abschnitt 3 oben beschrieben, um Rooming bei der Analyse der Verwendung der Plattform zu unterstützen. Die durch Cookies erzeugten Informationen (einschließlich der IP-Adressen) werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google verwendet diese Informationen, um zu verfolgen, wie Sie die Plattform nutzen, erstellt Berichte über die Websiteaktivitäten für Rooming und bietet andere Dienstleistungen im Zusammenhang mit Websiteaktivitäten und der Internetnutzung an. Google kann diese Informationen an Dritte weitergeben, wenn Google dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder diese Informationen von Google für Google verarbeitet werden. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Verwendung von Cookies wie in Abschnitt 3 beschrieben ablehnen. Sie erklären hiermit die Erlaubnis, die Verarbeitung der Informationen durch Google in der Art und Weise und für die zuvor beschriebenen Zwecke zuzulassen.

Article 5. How does Rooming protect personal information?

Rooming heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Zo is het Platform zodanig beveiligd dat deze omgeving zonder inlogcodes niet van buitenaf te benaderen is. Jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen ongewenst gebruik door middel van een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Daarnaast is het contact met het Platform zelf ook beveiligd. Deze beveiliging is te herkennen aan de vermelding 'https' in de URL (de webadres-balk) van de browser alsmede door middel van de afbeelding van een gesloten slotje onderin het computerscherm. Indien tweemaal op het slotje wordt geklikt, kan worden gecontroleerd of er veilig contact is gemaakt met het Platform.

Article 6. Transfer of enterprise

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Rooming, kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij of dat Rooming fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw persoonsgegevens worden overgedragen.

Article 7. Retransmission to countries outside the EU

Given the fact that Rooming uses Google Analytics, as described above in paragraph 4, Rooming provides personal detail to the United States. Google Analytics, as a part of Google, is a member of the Safe Harbor program. This means that Google has taken the necessary measures to be able to protect your personal details. Based on this, Rooming has the right to provide your details to Google for the purposes described in paragraph 4.

Article 8. Examination and improvement of your details

Sie können jederzeit Ihre persönlichen Daten in Ihrem Konto anzeigen und bearbeiten. Wenn Sie einen Überblick über alle persönlichen Informationen haben möchten, die Rooming über Sie registriert hat, können Sie diese bei Rooming anfordern. Rooming schickt Ihnen diese Übersicht innerhalb von vier (4) Wochen. Anschließend können Sie Rooming anfordern, um die gesammelten Informationen zu verbessern, weitere hinzuzufügen, zu entfernen oder zu schützen. Rooming teilt Ihnen innerhalb von vier (4) Wochen mit, ob die Anfrage bewilligt werden kann. Sie können sich an info@rooming.nl wenden, um eine solche Anfrage zu stellen.

Article 9. How far does the responsibility of Rooming extend?

Die Plattform kann Hyperlinks enthalten, über die Sie die Plattform verlassen und auf Websites Dritter gelangen. Rooming hat keinerlei Einfluss auf die Websites Dritter, auf die verlinkt wird. Es kann vorkommen, dass durch die Nutzung dieser Webseiten Dritter eine andere Datenschutzerklärung gilt. Diese Datenschutzerklärung gilt nur für die persönlichen Daten, die über die Plattform bereitgestellt wurden. Rooming übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für (den Betrieb und / oder Inhalt von) Websites Dritter.

Article 10. Can this Privacy Statement be amended?

Diese Datenschutzerklärung kann über die Platform gegändert werden.

Article 11. Questions?

Falls du noch fragen zu unserem Privacy Statement hast kannst du uns eine email schreiben an: info@rooming.de.