Privacy statement

Rooming takes the privacy of her users very seriously, and will process and use information about you in a very secure manner. In this document Rooming's Privacy Statement is described. We recommend you to go through the Privacy Statement carefully. In case the words in this Privacy Statement are written in capitals, they are not defined in the Privacy Statement itself, but in the general terms and conditions of Rooming.


Article 1. Who is Rooming

Rooming is een onderneming die een online platform aanbiedt waarop aan gebruikers de mogelijkheid wordt geboden om onderling in contact te komen met (ver)huurders. Dit Platform wordt nader gedefinieerd in de algemene voorwaarden van Rooming. Rooming is gevestigd te (1432CM) Aalsmeer, aan de Aalsmeerderweg 249-O en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 57353662. De wijze van opslaan en het gebruik van jouw persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Article 2. Which information is collected and processed by Rooming?

Tenant
Wanneer je met behulp van het Platform een woning, appartement, of kamer wil zoeken, moet je een Account aanmaken. Wanneer een dergelijk Account wordt gecreëerd, wordt aan jou verzocht om bepaalde informatie over jezelf te verstrekken. Niet alle gegevens moeten verplicht worden verstrekt. De verstrekte informatie kun je altijd in het Account aanpassen.

Owner
Wanneer je met behulp van het Platform een woning, appartement, of kamer wil aanbieden, moet je een Account aanmaken. Wanneer een dergelijk Account wordt gecreëerd, wordt aan jou verzocht om bepaalde informatie over jezelf te verstrekken. Niet alle gegevens moeten verplicht worden verstrekt. De verstrekte informatie kun je altijd in het Account aanpassen.

Automatically generated Information
Rooming collects Automatically Generated Information from all users. This information is based on your browsing behavior on the Platform, such as the pages you visit, how long you're on a certain page, what you're offering or searching for, and the use you make of your Account. Rooming also collects your IP-address, the type of browser you are using (the computer program you run to be able to look at internet pages), and 'cookies'.

Article 3. What are cookies and how does Rooming make use of them?

By providing the Platform Rooming makes use of cookies that are saved by your browser onto your computer. Cookies are small bits of information that Rooming's server sends to your browser with the intention of using this information during your next visit and sending it back to Rooming's server. With the help of cookies the Platform can recognize when you're visiting the website again, and can adjust the website especially for you. A cookie helps you save time. A cookie cannot spread any viruses.

The browser can be set such that the next time the Platform is accessed, no cookies are received. In that case it may occur that you cannot make full use of all the features of the Platform, or that access cannot be granted to (parts of) the Platform. More information regarding the use of cookies can be found using the Help-function of the browser

In case cookies are used, Rooming advises you to logout if you are using a publicly accessible computer to protect your username and password.

Article 4. For which purposes shall rooming use the collected information?

Goals
Rooming zal de over jou verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

- om het Platform zo goed mogelijk aan jou aan te kunnen bieden;
- om je informatie toe te zenden over het Platform;
- om je informatie toe te zenden omtrent de eigen, gelijksoortige diensten van Rooming;
- om het Platform te promoten;
- om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen en de dienst te beveiligen;
- om informatie aan Room 12 BV en haar zusterondernemingen te verstrekken;
- om informatie toe te zenden omtrent studie en werk gerelateerde informatie;
- om informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen en/of in het kader van een rechtszaak of bescherming van haar rechten.

Use by Rooming
Rooming biedt een platform voor het in contact brengen van huurders en verhuurders. Om te zorgen dat de woningen, appartementen en kamers daadwerkelijk kunnen worden aangeboden, moet Rooming van jouw persoonsgegevens gebruik maken.

Daarnaast wil Rooming je graag op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Platform. Indien er een uitbreiding komt of er sprake is van een update of andere wijziging in het Platform zal Rooming je dat laten weten. Dat geldt tevens voor de informatie omtrent betalingen. Het is niet mogelijk je voor deze berichten af te melden.

In de Algemene Voorwaarden verleen je aan Rooming het recht om de door jou ingevoerde persoonsgegevens (zoals gebruikersnaam en profielfoto) en Studiemateriaal openbaar te maken en te verveelvoudigen in het kader van het aanbieden van het Platform. Dit betekent onder meer dat Rooming bepaalde door jou verstrekte persoonsgegevens kan gebruiken voor de promotie van het Platform. Use by third parties
Zonder expliciete toestemming zal Rooming jouw persoonsgegevens aan Room 12 BV en haar zusterondernemingen verstrekken. Rooming zal echter geen persoonsgegevens, buiten Room 12 BV, aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame).

Rooming kan jouw persoonsgegevens wel verstrekken aan derden voorzover dit noodzakelijk is voor het aanbieden van het Platform en/of voorzover het gegevens betreft die niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals Automatisch Gegeneerder Informatie met uitsluiting van het IP-adres) en dus geen persoonsgegevens zijn.

Tot slot kan Rooming jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien ze daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, ze daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval ze dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Google Analytics
The Platform makes use of Google Analytics, a web analysis service that is offered by Google Inc. ("Google"). Google Analytics makes use of cookies as described in paragraph 3 above, to help Rooming analyze how you use the Platform. The information generated by cookies (including the IP-adres) is transferred to and saved by Google on servers in the United States. Google uses this information to keep track of how you use the Platform, creates reports about the website-activity for Rooming, and offers other services related to website-activity and internet use. Google can provide this information to third parties if Google is forced to by law, or if these third parties process the information for Google. Google will not combine your IP-adres with other information that Google has. You can reject the use of cookies as described in paragraph 3. You hereby give permission to let the information be processed by Google in the manner and for the purposes as described previously.

Article 5. How does Rooming protect personal information?

Rooming heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Zo is het Platform zodanig beveiligd dat deze omgeving zonder inlogcodes niet van buitenaf te benaderen is. Jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen ongewenst gebruik door middel van een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Daarnaast is het contact met het Platform zelf ook beveiligd. Deze beveiliging is te herkennen aan de vermelding 'https' in de URL (de webadres-balk) van de browser alsmede door middel van de afbeelding van een gesloten slotje onderin het computerscherm. Indien tweemaal op het slotje wordt geklikt, kan worden gecontroleerd of er veilig contact is gemaakt met het Platform.

Article 6. Transfer of enterprise

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Rooming, kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij of dat Rooming fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw persoonsgegevens worden overgedragen.

Article 7. Retransmission to countries outside the EU

Given the fact that Rooming uses Google Analytics, as described above in paragraph 4, Rooming provides personal detail to the United States. Google Analytics, as a part of Google, is a member of the Safe Harbor program. This means that Google has taken the necessary measures to be able to protect your personal details. Based on this, Rooming has the right to provide your details to Google for the purposes described in paragraph 4.

Article 8. Examination and improvement of your details

You can always view and edit your own personal details in your Account. In case you want an overview of all the personal information Rooming has registered about you, you can request this from Rooming. Rooming will send you this overview within four (4) weeks. Subsequently you can request Rooming to improve the collected information, add more to it, remove it, or protect it. Rooming will let you know within four (4) weeks whether the request can be granted. You can contact info@rooming.nl to file such a request.

Article 9. How far does the responsibility of Rooming extend?

The Platform may contain hyperlinks through which you leave the Platform and end up on third party websites. Rooming has no say about the websites of third parties that are linked to. It may be the case that by using these websites of third parties a different privacy statement applies. This Privacy Statement only applies to the personal details that have been provided through the Platform. Rooming takes no responsibility or liability for (the working and/or content of) websites of third parties.

Article 10. Can this Privacy Statement be amended?

This Privacy Statement can be amended. Any changes will be made known through the Platform.

Article 11. Questions?

If you still have question regarding the Privacy Statement you can send an e-mail to info@rooming.nl.