Voorbeeld huurcontract + advies

0 Shares
0
0
0

Met geen verstand van een contract of überhaupt van huren, begrijpen we dat je het lastig vindt om te weten wat er nu eigenlijk in moet staan. Het zou vervelend of zelfs zonde zijn als iets niet is opgenomen, er onduidelijkheden of problemen over ontstaan en jij niet in je recht kan staan. Vergeet bijvoorbeeld niet iets te vermelden over wanneer er nu eigenlijk die huurverhoging kan plaatsvinden. Een keer per jaar lijkt ons wel genoeg, dachten we zo.

In dit artikel vind je een voorbeeld van een huurcontract, wat er allemaal in moet staan en vriendelijke adviezen om er zoveel mogelijk uit te halen. Zo weet je zeker dat je in verschillende situaties in je recht staat en ga je een zo fijn mogelijke huurperiode tegemoet. Natuurlijk geldt dit voor zowel huurder als verhuurder. Het lijkt ons dat vanuit beide partijen en goede relatie meer dan gewenst is.

Aan het einde van de pagina vind je een voorbeeld van een huurcontract

Wat is een huurcontract?

We beginnen met het uitleggen van wat een huurcontract nu precies is. Dus, waarom het bestaat en wat het (in het algemeen) nu zegt over de verhuur van een woning.

Een huurcontract is een juridische overeenkomst tussen een verhuurder en een huurder, waarin de voorwaarden en verplichtingen voor het huren van een woning (of ander vastgoed) worden vastgelegd. Het contract beschrijft zaken zoals de huurprijs, betalingsvoorwaarden, duur van de huurperiode, onderhoudsverantwoordelijkheden, opzegtermijnen en andere relevante afspraken. Een huurcontract beschermt zowel de verhuurder als de huurder door duidelijkheid te bieden over hun rechten en plichten gedurende de huurperiode. Het naleven van het huurcontract is van cruciaal belang om geschillen en juridische problemen te voorkomen.

Die laatste zin omschrijft omschrijft dus ook eigenlijk perfect waarom een huurcontract bestaat: je wil geschillen en juridische problemen voorkomen. Aan de hand van het contract zal, indien er wel een probleem ontstaat, het probleem niet lang aanhouden, omdat het heel duidelijk zal zien wie in de fout zit.

Wat staat er in een huurcontract?

Je las in bovenstaande tekst al een paar onderdelen van wat er in een huur contract zou moeten staan. We geven hier de volledige lijst, inclusief een aantal adviezen en uitleg bij ieder punt.

Gegevens verhuurder en huurder

Het contract begint met de gegevens van de verhuurder (NAW-gegevens) en dan met de gegevens van de huurder (NAW en andere gegevens). Dit is om duidelijk te maken wie de beide partijen zijn die aan de woonruimte verbonden zijn/ worden.

Data

Vergeet niet te vermelden wanneer de huur ingaat en wanneer het eindigt, indien het een tijdelijk huurcontract betreft. Verder zal je afspraken maken over de termijnen van opzegging. Geregeld wordt aangehouden een maand opzeggingstermijn per jaar aan huur. Voorwaarden die daarbij gelden zijn dat de huurder het tijdig aangeeft bij de verhuurder (tot een maand van te voren).

Ruimte

Om welk type woonruimte gaat het (studio, appartement, gezinswoning, etc.)? Hierbij worden doorgaans ook de details vermeld. Dus, om hoeveel vierkante meters gaat het, heeft het een tuin of balkon, hoeveel en welke kamers bestaan er. Andere zaken over de ruimte zijn:

 • De staat van de woning bij de acceptatie: de huurder maakt foto’s van gebreken en stuurt deze op naar de verhuurder. Zo is duidelijk in wat voor staat de huurder de woning betrekt. Mocht de huurder na enige tijd de woning weer verlaten, dan is het duidelijk dat die kosten niet voor zijn rekening vallen.
 • Wordt de woning kaal, gemeubileerd of gestoffeerd opgeleverd?
 • Afspraken over beheer en onderhoud: wie is waarvoor verantwoordelijk? In principe is de verhuurder verantwoordelijk voor het onderhoud; de huurder doet alleen de kleine, dagelijkse dingetjes.

Betaling

Als huurder wil je er misschien niet over denken, maar er zal toch echt iedere maand geld moeten worden betaald. Want ja, in principe gaat de betaling eigenlijk altijd per maand en hiervoor wordt eenzelfde datum aangehouden. Bijvoorbeeld: iedere 27e van de maand wordt er om tijdstip, €xxx,xx huur gestort op IBAN: NLxx INGB xxxx xxxx xx, ten name van –. Verdere zaken die met de betaling hebben te maken, zijn:

 • Vaststelling van de huurprijs: hoeveel betaal je eigenlijk en op wat wordt dat gebaseerd (kale huur, servicekosten of totaaltarief). Geregeld zijn de kosten van g/w/l voor je eigen rekening, dit staat dan op die manier vermeld in het contract.
 • Huurverhoging: in ieder geval eens per jaar mag de huurprijs omhoog. Doorgaans is dit op 1 juli van dat jaar, maar dat moet wel worden vastgelegd.
 • Borg: borg is een geldbedrag dat de huurder aan de verhuurder betaalt als garantie voor mogelijke schade of onbetaalde huur. Meestal gaat dit om één keer het maandbedrag van huurprijs.

Regels

Eventueel geldt een aantal regels of verplichtingen omtrent het gebruik van bepaalde voorzieningen of het onderhoud van de woonruimte. Denk ook aan een bepaalde verzekeringsverplichting. Soms wordt er bijvoorbeeld gevraagd naar een WA-verzekering. Dit heet ook wel de aansprakelijkheidsverzekering. Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die de verzekerde beschermt tegen financiële aansprakelijkheid voor schade die per ongeluk aan anderen wordt toegebracht. In dit geval dus de schade die jij als huurder aan het huis van de verhuurder toebrengt.

Akkoord

Zowel van huurder als verhuurder staat een handtekening, als akkoord van beide kanten met de overeenkomsten zoals deze in het huurcontract staan vermeld.

De belangrijkste onderdelen zijn met deze onderdelen in het huurcontract wel behandelt. Echter zijn er nog meer zaken waar we je (als huurder en verhuurder) graag op willen wijzen. Dit lees je in de vorm van adviezen, maar ook ‘normale’ zaken die simpelweg zijn zoals ze zijn.

Verschillende soorten huurcontracten

Dat elk huurcontract er hetzelfde uitziet, is een leugen. Dit is niet alleen omdat verhuurders andere wensen hebben, maar ook omdat er letterlijk verschillende huurcontracten bestaan. We hebben ze voor je op een rijtje gezet.

 • Tijdelijk huurcontract
  Deze contracten hebben een einddatum, waarop het huurcontract gewoon eindigt. De huurder mag overigens in de tussentijd het contract altijd opzeggen. De duur van deze contracten varieert, afhankelijk van het soort woning (max. 5 jaar voor een onzelfstandige woning, max. 2 jaar voor woonwagens, standplaatsen en zelfstandige woningen).
 • Vast huurcontract
  Er is geen einddatum vermeld. Het einde van het contract wordt middels een opzegging gedaan, waar dus vaak ook een termijn aan is vastgesteld.
 • Doelgroepencontract
  Mocht de huurder niet meer onder de doelgroep vallen, dan staat de verhuurder in zijn recht om het contract op te zeggen. Normaal gesproken is dat bijna onmogelijk, vanwege de huurbescherming.
 • Hospitaverhuur
  Deze soort van onderhuur zit zo in elkaar, dat de verhuurder de huurder het contract tijdig kan laten beëindigen, mits het belang van de verhuurder groter is dan de noodzaak dat de huurder daar kan wonen.

Naast deze soorten huur, heb je nog veel meer soorten huur. Echter gelden hier zulke andere regels bij, dat we deze even terzijde houden. Voor de nieuwsgierigen: denk aan tijdelijke huurvormen als huren volgens de Leegstandwet en een bruikleenovereenkomst (antikraak).

Adviezen verhuurder

We starten met een aantal vrijblijvende adviezen voor de verhuurder. Allereerst is het bijvoorbeeld erg vriendelijk om te luisteren naar wat de huurdersorganisaties hebben te zeggen. Er kunnen adviezen komen over de wensen van de bewoners, waarbij dan ook duidelijke doelen worden gesteld en zijn uitgediept. Verder is het aan te raden de verhuurde woonruimtes in een zo goed mogelijke staat te houden. Met een krapte op de woningmarkt, zijn huurders erg wanhopig om een woning te zoeken. Daar wordt gebruik van gemaakt in de vorm van achterstallig onderhoud en dergelijken. Wees bewust van de woonsituaties (en het gebrek daarvan) en zet jezelf met een goede naam op de kaart als verhuurder.

Adviezen huurder

Weet wat je rechten zijn als huurder! Zo sta je sterker in je schoenen als jouw eventueel iets gebeurt. Lees:

 • Informatierecht: als huurder mag je je verhuurder vragen over plannen en beslissingen. Deze is hij verplicht aan jou te informeren.
 • Huurbescherming: jouw huurcontract mag niet zomaar worden opgezegd en dus hoef je niet zomaar je huis uit. Zelfs als er zoiets als een mega verbouwing aan zit te komen, is het niet jouw verantwoordelijkheid om een tijdelijke verblijfplaats te regelen.

We willen je graag wijzen op het feit dat je zeker niet verlegen hoeft te zijn om hulp te vragen in bepaalde, wellicht wat ongemakkelijke situaties. Zo zijn er verschillende ‘rechtswinkels’ die je gratis, juridisch advies willen geven bij problemen. Bijvoorbeeld: onterechte of te hoge huurverhoging en andere, vervelende voorvallen.

Voorbeeld huurcontract

Verhuurder of huurder, het maakt niet uit wie je bent om je te interesseren in hoe een huurcontract er eigenlijk dient uit te zien. En dus tonen we hierbij een voorbeeld van een huurcontract.

Klik hier voor een voorbeeld van het huurcontract, verkregen via topvoorbeelden.com

Let op: om er zeker van te zijn dat het gaat om een contract dat rechtsgeldig is, raden we je aan een juridisch specialist op dit gebied te vragen. Vaak worden huurcontracten verstrekt voor een eenmalig bedrag, waarbij je zeker bent dat het allemaal klopt. Is het namelijk niet rechtsgeldig, dan heb je geen poot om op te staan, in het geval van problemen.

0 Shares
Ook interessant