Download huurcontract

Download hier een voorbeeld huurcontract en lees meer informatie over (ver)huur contracten en waarom deze belangrijk zijn.

Contracten maken het concreet

Het goed op papier zetten van onderling gemaakte afspraken tussen partijen is erg belangrijk, zo ook bij het verhuren van een woning. Heb jij jouw ideale woning of huurder gevonden? Stel altijd een huurovereenkomst/huurcontract op om vervelende situaties te voorkomen en risico’s te beperken. In dit artikel lees je meer informatie over zowel het aangaan als het opzeggen van een huurcontract met voorbeelden van een huurcontract.

Image name

Het aangaan van een huurcontract

“Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie” (burgerlijk wetboek 7 artikel 201).

Rooming weet vanuit ervaringen dat het opstellen van een huurcontract niet eenvoudig is. Om het proces wat gemakkelijker te laten verlopen noemen wij hier enkele aspecten van een ‘standaard huurcontract’.

Let op: een huurcontract is altijd aan te vullen met andere eigengemaakte afspraken tussen verhuurder en huurder. Hierbij geldt wel dat als er punten in het contract staan die wettelijk niet toegestaan zijn (zoals de huurprijs elk jaar standaard verhogen met meer dan het wettelijke toegestane), het contract niet rechtsgeldig is.

In een huurcontract kunnen de volgende punten opgenomen worden:

  • De huurder en de verhuurder;
  • De huurprijs (+ borg + afspraken over inclusief of exclusief);
  • Omschrijving van de woning
  • De datum van de ingang van het contract;
  • De duur van het huurcontract (De meeste huurovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd);
  • Hoe wordt er betaald?;
  • De datum eventuele verhoging van de huurprijs;
  • De huisregels;
  • Handtekeningen van beide partijen.

Het opzeggen van een huurcontract – vanuit de verhuurder

Verhuurders zijn genoodzaakt om minimaal drie maanden van tevoren schriftelijk een brief te sturen naar elke huurder die betrokken is bij het contract (en per aangetekende brief). In deze brief zal de reden voor de opzegging genoteerd moeten worden en zal jij als verhuurder in de brief moeten vragen of de huurder(s) binnen zes weken akkoord gaat met de opzegging (het is namelijk pas ‘officieel’ als de huurder(s) schriftelijk ingestemd hebben met de brief).

Let op: ga allereerst na of jij verhuurt via de ondersteuning van de Leegstandswet of voor een bepaalde tijd. Voor de voorgaande genoemde situaties zijn er verschillende wettelijke maatregels.

Image name

Het opzeggen van een huurcontract – vanuit de huurder

Het is van belang dat het huurcontract schriftelijk met een aangetekende brief opgezegd wordt. In deze brief ben jij niet genoodzaakt om de reden van opzegging te vermelden. Huur jij onder een bepaalde tijd van een x-aantal jaar? Dan kan je het huurcontract pas opzeggen als deze termijn verlopen is.

Let op: je zult als huurder te maken hebben met een vooraf opgesteld opzegtermijn; deze is gelijk aan de betalingstermijn, namelijk minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden. Wil je het contract eerder beëindigen dan de opzegtermijn? Dan zal jij als huurder toestemming moeten vragen voor opzegging vanuit de verhuurder.

Vanuit Rooming bieden wij een voorbeeld aan van een huurcontract waarvan jij gebruik kunt maken. Let er wel op dat niet elk contract hetzelfde is, dus er kunnen artikelen of zelfgemaakte afspraken missen.

Image name

Disclaimer

(Aan het voorgaand geschreven artikel van Rooming kan geen rechten ontleed worden. Voor meer informatie raadt Rooming aan om de site van de Rijksoverheid te lezen of om professionele hulp in te schakelen).