Voorbeeld huurcontract en huurovereenkomst

Huurovereenkomst

Als ervoor wordt gekozen om een woning te verhuren is het belangrijk om alle gemaakte afspraken op papier te hebben staan. Stel daarom altijd een huurovereenkomst op om vervelende situaties te voorkomen.

Om dit wat gemakkelijker te maken zijn hier voorbeelden van hoe een standaard huurcontract eruit ziet. Dit is natuurlijk aan te vullen met andere gemaakte afspraken. Hierbij geldt wel dat als er punten in het contract staan die wettelijk niet toegestaan zijn (zoals de huurprijs elk jaar standaard verhogen met meer dan het wettelijke toegestane) het contract niet rechtsgeldig is.

Het is aan te raden om bij de huurprijs de prijs voor de kale huur en de prijs voor gas/water/licht te scheiden, omdat er anders een risico is dat er in een juridische procedure veel geld aan huurders moet worden terugbetaald.

Opzegging van een huurovereenkomst kan volgens de wet alleen als;
  • de huurder zich niet gedraagt als een goede huurder (dat wil zeggen hij/zij komt de verplichtingen uit de overeenkomst niet na).
  • de huurovereenkomst tijdelijk is (zie tijdelijke huurcontract).
  • de verhuurder de woning dringend nodig heeft voor eigen gebruik. De verhuurder moet wel aannemelijk maken dat van hem niet langer kan worden gevergd dat hij blijft verhuren. Verkoop van het verhuurde huis zal meestal geen dringende reden zijn.
  • de huurder weigert een redelijk voorstel van de verhuurder om de huurovereenkomst te wijzigen. Dit mag niet over de hoogte van de huurprijs of servicekosten gaan.
  • de verhuurder de bestemming van het verhuurde pand wil wijzigen (overeenkomstig met een geldend bestemmingsplan).

Huurcontract onbepaalde tijd

De meeste huurovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd

Tijdelijk huurcontract

Voor tijdelijke huur is een speciaal huurcontract nodig. Er kunnen tijdelijke huurovereenkomsten worden aangegaan, maar kamerhuurders hoeven na de periode de kamer alleen te verlaten als;
  • ontruiming door de verhuurder uitdrukkelijk is bedongen
  • de verhuurder de door hemzelf bewoonde woning tijdelijk in verband met verblijf elders verhuurt (om de woning na terugkeer weer zelf te gaan bewonen)
  • de verhuurder een nieuwe of aangekochte woning tijdelijk in verband met verblijf elders verhuurt (om de woning daarna zelf te gaan bewonen)
  • de verhuurder tijdelijk een woning/kamer verhuurt in verband met verblijf elders van de kamerhuurder (die na terugkeer de woning weer zal gaan bewonen)