Huurverhoging 2024 bedrijfspand

0 Shares
0
0
0

Je hersenen begonnen bij het zien van de woorden ‘consumentenprijsindex’ en ‘wettelijk maximum’ al hard te kraken. De vraag dat je te maken krijgt met een huurverhoging is al snel met ja te beantwoorden, maar hoeveel dat is en waarom dat zo is, is onduidelijk.

Geen probleem. In deze blog proberen we aan de hand van een aantal begrippen en de laatste ontwikkelingen in de huurwereld een duidelijk beeld te schetsen. In 2024 zal je huur, zoals gezegd, ongetwijfeld stijgen, maar het is fijn als je snapt hoe het in elkaar zit. Lees daarom gauw verder en wees een baas over je eigen portemonnee. Het leven wordt immers duurder en duurder en je kan begrijpen dat een goede balans in inkomen en uitgaven steeds belangrijker wordt.

Uitleg begrippen

We beginnen met de uitleg van een aantal begrippen, zodat de tekst die volgt, wat gemakkelijker te begrijpen is.

CPI: De consumentenprijsindex (CPI) is een maatstaf voor de gemiddelde prijsverandering van goederen en diensten, die door consumenten gekocht worden. Het wordt gebruikt om de inflatie te meten. In principe laat het het prijsverloop zien van een ‘mandje’ van consumentengoederen en -diensten. Je ziet meteen of de prijzen zijn gestegen of gedaald, ten opzichte van bijvoorbeeld het jaar ervoor.

De berekening geldt als volgt:

  1. (index cijfer * wegingsfactor) doe dit voor elke artikelgroep, en tel ze daarna bij elkaar op.
  2. (uitkomst van stap 1) : (som van alle wegingsfactoren) =
  3. de uitkomst van stap 2 is je CPI
  4. De CPI – 100 = de inflatie sinds het basisjaar

Bijvoorbeeld: (25 x 101 + 15 x 102 …) : (25 + 15 …) = CPI

Indexcijfer: Een indexcijfer is een getal dat de verhouding of verandering weergeeft ten opzichte van een basiswaarde. Een voorbeeld is de consumentenprijsindex (CPI) of de index van de beurs.

Inflatie: Inflatie is de algemene stijging van prijzen van goederen en diensten in een economie over een bepaalde periode. Het vermindert de koopkracht van geld, omdat je voor dezelfde hoeveelheid geld minder kunt kopen. Inflatie kan worden gemeten met behulp van de CPI.

Vrije sector: De vrije sector verwijst naar de huur- en woningmarkt waar geen maximale huurprijs of inkomensgrens van toepassing is. De huur zal ieder jaar stijgen, maar er zit wel een maximum op.

Huurverhoging

In 2024, vanaf 1 januari tot 1 mei, is vastgesteld dat de maximale huurverhoging op 5,5% ligt. Echter geldt deze maximale huurverhoging alleen voor de vrije sector. Het gaat hier om zelfstandige woningen waarin het huishouden een eigen keuken, toilet en badruimte bezit. Een bedrijfspand valt hier dus buiten.

Huurverhoging bedrijfspand 2024

De huurverhoging bij bedrijfspanden is net wat anders geregeld, omdat er geen wettelijk maximum bestaat. Hoogstwaarschijnlijk staat de informatie over de verhoging in de bijbehorende algemene bepalingen van je huurcontract.

In 2024 is het zo dat die bepaling over een jaarlijkse huurverhoging, ook wel periodieke indexering genoemd, in je huurcontract moet staan. Doet het dat niet, dan staat de verhuurder op drijvend zand. Doet het dan wel, dan zijn er verschillende opties:

  • de huurverhoging wordt aan de hand van het jaargemiddelde van de CPI-indexcijfers berekend. De CPI wordt maandelijks gepubliceerd oor het CBS.
  • in je huurcontract staat de formule vermeld waarmee wordt gerekend om de huurverhoging te berekenen

In zin gaat het bij de huurverhoging van een bedrijfspand om contractueel recht, waar het bij woningen in de vrije sector gaat om wettelijk recht. Het ligt aan je contract, maar ook aan je soort ruimte wat er met de huur gebeurt.

Zo is er een verschil tussen een middenstandsbedrijfsruimte en een overige bedrijfsruimte. Bij de eerste categorie ben je wat meer beschermd tegen een aantal zaken. Zo zal in het begin je contract niet ‘ineens’ worden opgezegd.

Huurverhoging en onderhoud

Er bestaat een nauwe relatie tussen huurverhoging en onderhoud van bedrijfspanden. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je verhuurder zijn verantwoordelijkheid nakomt en het pand goed onderhoudt. Echter heeft dit wel te maken met het contract dat je hebt getekend. In sommig gevallen is de verhuurder alleen verantwoordelijk voor de buitenkant van het gebouw, waar hij in andere gevallen ook alles aan elektriciteit etc. moet regelen.

Een goede balans tussen huurprijs en de kwaliteit van het pand is natuurlijk essentieel voor zowel huurder als verhuurder. De huurder blijft wellicht langer huren en het wordt voor ander eveneens aantrekkelijk om in zo’n mooi gebouw te zitten.

Conclusie

Het blijft wat ingewikkeld wat nou precies de huurverhoging van je bedrijfspand bepaald. Het enige dat bijna zeker is: als er iets van huurverhoging in de bepalingen staat, dan kan je rekenen op een verhoging. Afhankelijk van wat er vermeld wordt in je contract, zullen de percentages van de verhoging verschillen. Het is in ieder geval niet wettelijk bepaald en daarom zal het van pand tot pand verschillen.

0 Shares
Ook interessant

Wc opknappen: 4 frisse tips

Het kleine kamertje waar velen komen, maar weinig wordt gesproken. Waar hebben we het over? Precies, het toilet…