Jubelton 2024

0 Shares
0
0
0

Dus, de jubelton van 2024. Het is anders dan voorheen en niet per definitie in positieve zin. Helaas.

In deze blog vertellen we je alles over de jubelton van 2024. We vertellen je wat het überhaupt inhoudt en over alle eisen die dit jaar wederom zijn verandert. Lees de blog zorgvuldig door, om financiële misstappen te voorkomen. Word je er nog steeds niet veel wijzer van? Raadpleeg dan een professional. Geld maakt dan wel niet gelukkig, maar het is zeer zeker belangrijk om te leven in ons land.

Wat is jubelton?

Jubelton is een benaming voor een eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning. Met andere woorden: het gaat om het bedrag dat belastingvrij mocht worden geschonken aan jou, als je voor de eerste keer een eigen woning zou kopen.

Het bedrag in 2023 is voor het jubelton is verlaagd met een aanzienlijk bedrag, maar daarover later meer. Er is eerst een aantal zaken waar je rekening mee moet houden als je gebruik wil maken met deze regeling. Het gaat om:

  • Jij of je partner is tussen de 18 en 40 jaar. Het gaat om de dag waarop je 18 wordt tot en met de dag waarop je 40 wordt.
  • Je moet het bedrag gebruiken voor een eerste eigen woning. Een eerste huurhuis is geen eigen woning en daarbij geldt het bijvoorbeeld al niet.
  • Jij en je partner mogen niet eerder gebruik gemaakt van een verhoogde vrijstelling. Althans, van dezelfde schenker die nu ook van plan is te schenken.
  • Anno 2023 mag je nog steeds het geld in de twee opvolgende kalenderjaren besteden. Je besteedt het geld aan een verbouwing of onderhoud, de aankoop, aflossen van de hypotheek of voor het afkopen van bepaalde rechten.
  • Je moet kunnen ‘bewijzen’ dat het geld daadwerkelijk aan de woning wordt besteed.

En dan nog iets…

In 2017 werd de jubelton voor het eerst geïntroduceerd, maar in 2023, zal deze voor het laatst gelden. De reden daartoe, werd mooi geformuleerd door de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening:

Hugo de Jonge

“Dit is een belangrijke stap die bijdraagt aan een eerlijker speelveld onder starters en de ongelijkheid vermindert. Daarnaast moeten er uiteindelijk ook snel meer betaalbare woningen gebouwd worden. Door meer regie te pakken en met meer tempo ga ik daar voor zorgen. Samen met provincies, gemeenten en corporaties.”

Aan de ene kant klinkt het nieuws dus ontzettend negatief, dat de verhoogde vrijstelling wordt afgeschaft, maar aan de andere kant is het dus erg belangrijk voor de toekomst. Waar sommige, zonder rijke familie of bekenden, moesten hopen op een woning, is het uitzicht wat meer helder geworden.

Jubelton in bedragen

Om het wat meer inzichtelijk te maken, gaan we nu in op jubelton in bedragen. We geven een overzicht van de afgelopen drie jaar.

Vrijstelling gebruikt – Belastingvrij bedrag
2021 – € 105.302
2022 – € 106.671
2023 – € 28.947

Het is wel erg gek dat je twee jaar geleden nog een vier keer zo groot bedrag belasting vrij kon schenken. Maar, het is niet voor niets dat het bedrag in 2023 zo laag is. De regels door de jaren heen zijn nog weleens veranderd. Lees:

2017-2021: je hebt in een van deze jaren voor het eerst een schenking gekregen. De schenker kan dit in het volgende of de volgende twee jaren aanvullen. Bijvoorbeeld: je hebt in 2018 voor het eerst wat gekregen en de schenker schenkt twee andere delen, oplopend tot het maximum bedrag, in 2019 en 2020.

2022: je hebt in dit jaar voor het eerst een schenking gekregen. Je mag de schenking 1 jaar belastingvrij krijgen, of verdeeld twee opvolgende kalenderjaren.

2023: je hebt in dit jaar voor het eerst een schenking gekregen. Je mag de schenking alleen in 2023 belastingvrij krijgen.

2024: de gehele jubelton is afgeschaft. Dat betekent dat je niet meer onder deze noemer een belastingvrije schenking kan doen.

In voorgaande jaren kon de schenker ontzettend veel schenken, had hier een aanzienlijke tijd de tijd voor, maar in 2024 bestaat de jubelton niet meer. Overigens bestaan er nog wel regelingen waarmee je belastingvrij geld aan je kinderen kan schenken, maar dat is lang niet zoveel als de ‘ton’ wat het ooit was.

Wat betekent dat voor mij?

Wat dat voor jou betekent, is compleet afhankelijk van je situatie. Waren je ouders of anderen van plan jou (en je partner) een flink bedrag te schenken voor je woning, dan wordt het tegenwoordig een stuk lastiger. Het bedrag waarover geen belasting geldt is namelijk sinds 1 januari 2024 volledig afgeschaft. Dat maakt dat er nog een aanzienlijk verschil is tussen iedereen die vorig jaar een huis heeft gekocht en jij die het dit jaar of volgend jaar van plan bent.

Alle regels golden trouwens per kalenderjaar. Een kalenderjaar loopt van januari tot januari en dat betekent dus echt dat de regels van 2023 in dit jaar niet meer gelden, helaas.

Conclusie

Jubelen over de jubelton doen we niet zo hard meer, gezien 2024 het jaar is dat er geen jubelton meer is. Toch mag je het bedrag van een aantal voorgaande jaren in 2024 nog wel besteden, maar dan had je in die jaren de jubelton al moeten hebben aangevraagd, als je begrijpt wat we bedoelen.

Heb je in 2023 de jubelton aangevraagd en wil je in 2024 de badkamer te verbouwen? Dan is dat dus geen probleem. Houd echter rekening met alle voorwaarden die eraan verbonden zijn en huur eventueel een professional in, die je helpt alles te begrijpen. In deze blog hebben we geprobeerd alles zo begrijpelijk mogelijk uit te leggen, dus hopelijk ben je wat wijzer geworden

0 Shares
Ook interessant