Ingebrekestelling voorbeeld en uitleg

0 Shares
0
0
0

Ingebrekestelling, een term die je misschien al eens hebt gehoord, is een juridische handeling die veelvuldig wordt gebruikt om mensen ‘in gebreke’ te zetten. Maar wat houdt het precies in en hoe werkt het? In dit artikel gaan we dieper in op ingebrekestelling, geven we een voorbeeld en leggen we uit hoe dit proces werkt. Dus, als je meer wilt weten over ingebrekestellingen en hoe ze kunnen worden toegepast, lees dan gauw verder. Wellicht helpt het jou om er een zakelijk brandje mee te blussen.

Uitleg ingebrekestelling

Voordat we een voorbeeld kunnen geven, is het wel handig om te weten wat zo’n ingebrekestelling eigenlijk is. Goed, in de meest simpele zin van het woord stelt een ingebrekestelling het volgende voor: het is een schriftelijke mededeling aan een contractpartij die in gebreke is gebleven. Het doel is om de partij op de hoogte te stellen van de tekortkomingen. Er wordt een redelijke termijn aan hen opgegeven om de situatie te herstellen. Het is een soort ‘laatste’, verplichte en essentiële stap, die je inzet voordat verdere juridische stappen worden ondernomen.

Ingebrekestellingen worden vaak gebruikt als geleverde goederen of diensten niet aan de verwachtingen voldoen (gebrekkige prestaties) of als er sprake is geweest van contactbreuk.

Verzuim

Wanneer de wederpartij de ingebrekestelling heeft ontvangen, dan staat de wederpartij in ‘verzuim’. Pas op het moment dat de vermelde termijn is verbroken om te reageren, sta je in je recht om de overeenkomst met de desbetreffende partij te ontbinden. In sommige gevallen staat de wederpartij al direct in verzuim. Een voorbeeld daarvan is de situatie wanneer een deadline niet is behaald. Dit kan ook het geval zijn wanneer je al door de mededeling van de persoon naar voren blijkt, dat de overeenkomst nooit behaald zal worden.

Als je geen ingebrekestelling hebt opgestuurd en de andere partij dus nog niet in verzuim is gekomen, dan heb je géén recht op een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Vandaar dat een ingebrekestelling, ook wel gezien als ‘de boze brief’, niet als een keuzeoptie kan worden ingezet en dus verplicht is.

Hoe stel je een ingebrekestelling op?

Het opstellen van een effectieve ingebrekestelling vereist zorgvuldigheid en nauwkeurigheid. Hier zijn de stappen die je moet volgen:

  1. Identificeer de schending: Wees duidelijk over welke verplichting is geschonden. Check hiervoor de contracten/ voorwaarden/ bonnetjes, zodat je kan bewijzen dat dit inderdaad het geval is.
  2. Stel een redelijke termijn: Geef de tegenpartij voldoende tijd om de situatie te corrigeren. Een mooi woord dat je bij deze termijnstelling kan gebruiken, is ‘sommeren’. Zie het als een soort verplichting welke je netjes verwoord.
  3. Schrijf een formele brief: Zorg ervoor dat de brief duidelijk en formeel is opgesteld. Adresseer degene met ‘u’, zorg dat alle gegevens netjes staan vermeld en gebruik helder taalgebruik. Blijf zakelijk en houd het leesbaar.
  4. Vermeld consequenties: Geef aan welke stappen je zult nemen als de situatie niet wordt hersteld. Wees daarnaast ook uitgebreid. Dus, als je bijvoorbeeld schade hebt opgelopen, kan je een schadevergoeding vragen, nadat je zelf het bewijs (foto’s o.i.d.) hebt meegestuurd.

Voorbeeldbrief ingebrekestelling

Hier volgt een voorbeeldbrief van de ingebrekestelling. Laat deze eventueel controleren door een juridisch professional, om er zeker van te zijn dat je alles hebt vermeld. Je kan deze brief gebruiken, maar bent zelf verantwoordelijk.

[Bedrijf]

[Adres]

[Postcode en plaats]

[Plaats, verzenddatum]

Onderwerp: ingebrekestelling

Geachte [heer/ mevrouw] [Achternaam],

Op [datum] ben ik met u een overeenkomst aangegaan voor [afspraak] met kenmerk [factuurnummer/ kenmerk]. Helaas [is een gedeelte van/ zijn] de afspraken niet nagekomen en/ of nageleefd. Het betreft de volgende gebreken:

  • [opsomming niet nagekomen afspraken]

Middels deze brief stel ik u in gebreke.

Laatste kans om de afspraak na te komen

Binnen [termijn] na de datum van deze brief, verzoek ik u vriendelijk deze afspraken alsnog na te komen. Als ik binnen [termijn] niets van u verneem, wordt u in verzuim gesteld. Vanaf dat moment behoud ik mij het recht om juridische stappen te ondernemen. Ik neem deze gelegenheid eveneens aan om u aansprakelijk te stellen voor de schade die ik hierdoor lijd en al heb geleden.

[Geleden schade (toevoegen indien nodig)

De geleden schade is ontstaan doordat de afspraken niet zijn nagekomen, bestaat uit [geleden schade en waarde van schade]. Ik stel u aansprakelijk en vraag u gelieve een schadevergoeding te betalen. Het bewijs van de schade is als bijlage toegevoegd aan deze brief.]

Verzending van deze brief

Om er zeker van te zijn dat deze brief bij u aankomt, is deze in drievoud verstuurd: per mail, aangetekend en via de gewone post. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en ben bereid met u te overleggen over een passende oplossing. Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groet,

[Handtekening]

[Uw naam]

[Adres]

[Postcode en woonplaats]

Conclusie

We hopen dat je op deze manier voldoende bent geïnformeerd over een ingebrekestelling. Om zeker(der) te zijn van je zaak, raden we je aan een juridisch professional in te schakelen. Deze zal je vertellen hoe je een je recht staat, wat je van de andere partij kan eisen en wat de eventuele vervolgstappen inhouden in het geval van verzuim. Je kan het maar beter zeker weten, dan maar wat ‘aan te rommelen’, dachten wij zo!

0 Shares
Ook interessant

Wc opknappen: 4 frisse tips

Het kleine kamertje waar velen komen, maar weinig wordt gesproken. Waar hebben we het over? Precies, het toilet…